Algemene informatie

Informatie voor de pers

Wil je meer weten over het Borstkankersymposium? Via deze pagina kun je informatie en promotiematerialen vinden.

Promotiemateriaal

Heb je tekst of ander digitaal materiaal nodig, stuur dan een mail met je verzoek aan: info@jijspeeltdehoofdrol.nl o.v.v. pers/promotiemateriaal.

Via deze link download je een png bestand van het logo.

Social media

Je kunt ons volgen via onderstaande social media:

Persoonlijk contact

Voor alle vragen over het symposium kun je contact opnemen met:

Gratis brochures en posters bestellen

Wilt u ons helpen met het verspreiden van de brochures en posters voor het Borstkankersymposium? Door gebruik te maken van onderstaand formulier kunt u gratis exemplaren bestellen. Wij sturen ze binnenkort graag naar u toe.

Comité van aanbeveling

Bob Pinedo
Bob Pinedo

Bob Pinedo is emeritus hoogleraar van VU medisch centrum en de grondlegger van het VUmc Cancer Center Amsterdam. Bob Pinedo heeft kanker in Nederland en daarbuiten mede op de kaart gezet.

Toen hij eind jaren zeventig zijn loopbaan startte, was de aandacht voor kanker beperkt tot de twee kankerinstituten. Inmiddels is mede door zijn toedoen een aantal vormen van kanker een chronische, met medicijnen te behandelen ziekte geworden. Het ziet er goed uit. Ik verbind mijn naam er graag aan. De heer Bob Pinedo is een groot voorstander van shared decision making en verbindt zijn naam aan het borstkankersymposium.

Peter Kapitein
Peter Kapitein

Peter Kapitein is geboren in 1960 en is vader van twee zoons, Milo en Jaron en echtgenoot van Marjolijn. Peter is in 2005 gediagnosticeerd met lymfeklierkanker en na enkele jaren van mislukte chemo- en immunotherapieën heeft hij in 2008 een beenmergtransplantatie ondergaan. Sindsdien is Peter vrij van ziekte en leeft hij met een uitstekende kwaliteit van leven.

Peter is ‘fan van de gezondheidszorg’. Hij heeft louter goede zorg, artsen, verpleegkundigen en behandelingen gehad in 2 ziekenhuizen. Zijn doel is er voor zorg te dragen dat iedereen dergelijke, goede, zorg krijgt. Peter is een van de drijvende krachten achter en patient advocate bij, Inspire2Live. Inspire2Live heeft als missie om van kanker een chronische ziekte te maken. Hiertoe verbinden ze patiënten, artsen en wetenschappers om er voor te zorgen dat er maximaal voordeel wordt gerealiseerd voor de patiënt. Jaarlijks geeft hij vele lezingen over kanker en publiceert hij columns, artikelen en boeken.

Peter is werkzaam bij De Nederlandsche Bank en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid faciliteert zij hem om zijn werkzaamheden voor Inspire2Live te verrichten. Het verschaft hem onafhankelijkheid bij de ten uitvoer legging van zijn missie. Peter ontving op 19 oktober 2012 een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Cobi Oostveen
Cobi Oostveen

Cobi Oostveen is bedrijfsartsconsulent oncologie. “Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, denk je echter niet meteen aan werk. Door vanaf de diagnose en bij het opstellen van het behandelplan al aandacht te hebben voor werk, vergroot je de kans op een succesvolle terugkeer.

Het is goed als er daarbij iemand is met kennis en kunde over de gevolgen van kanker voor het werk. Iemand die jou als patiënt, maar ook je behandelaars en eventueel je werkgever, kan adviseren wat te doen om de kans op een succesvolle werkhervatting te vergroten. Iemand die jou kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag: “wat kan ik er aan doen om met mijn kanker, de behandeling die ik daarvoor krijg, de bijwerkingen die ik ervaar en de specifieke kenmerken van het werk dat ik doe, de kans op een succesvolle terugkeer naar werk te optimaliseren?”

Cobi verzorgt presentaties op thema-avonden “Kanker en werk” voor patiënten en hun naasten. Ook geeft ze gastcolleges binnen enkele medische opleidingen betreft dit thema.