Privacy statement

Inleiding

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol (hierna: “Stichting”) verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven voor het borstkankersymposium, haar donateurs en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@jijspeeltdehoofdrol.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Jij Speelt de Hoofdrol: organisator van het Borstkankersymposium of Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd.

De Stichting Jij speelt de Hoofdrol heeft ten doel:

  • Het zoeken naar en vinden van oplossingen voor uitdagingen die (ex)(borst)kankerpatiënten op hun levenspad tegenkomen.
  • (ex)(borst)kankerpatiënten te ondersteunen in de voortgaande ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en de voortzetting van hun plaats in de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te bevorderen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijdragen van donateurs, standhouders, partners, subsidies en schenkingen.
  • De Stichting heeft geen winst oogmerk.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen. In het geval van onze grote evenementen zoals het Borstkankersymposium  of Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd vind je trouwens altijd een privacy statement op de betreffende website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Deelnemers-/leden-/donateursadministratie en -dienstverlening: In onze administratie houden we bij wie de deelnemer is die zich inschrijft, aan welke workshop(s) deze deelnemer zich inschrijft. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en deelnamedetails om onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen. Van onze leden houden we persoonsgegevens bij voor de duur van 1,5 jaar lidmaatschap.
  • Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld.
  • Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
  • Werving (marketing)
  • Wettelijke verplichtingen

De Stichting werft nieuwe donateurs/leden, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@jijspeeltdehoofdrol.nl.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de Stichting

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. (Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ )

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Inschrijving voor deelname aan het borstkankersymposium of Lunchen aan je Toekomst of aan andere bijeenkomsten en/of evenementen welke door de Stichting Jij speelt de Hoofdrol zijn georganiseerd, wordt bewaard tot op het moment de financiële afwikkeling van het desbetreffende symposium heeft plaatsgevonden. Emailgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt bewaard tot het moment de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenement) en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over het verzenden van de nieuwsbrief.

Links

Op deze website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Privacy Statement is bijgewerkt op 24 februari 2020.