Saskia

Saskia Koopmans (voorzitter)

Ik ben in mijn leven vaak geconfronteerd geweest met kanker. Ik was net halverwege de 20 toen mijn vader kanker kreeg. Hij overleed op 54 jarige leeftijd binnen 8 maanden. Toen was mijn moeder aan de beurt. Nog geen 2,5 jaar na mijn vader overleed zij op 56 jarige leeftijd na diverse operaties en behandelingen aan darmkanker. Een nachtmerrie was het. Ik verloor naast mijn vader ook mijn beste vriendin, mijn moeder. In onze familie bleef het onrustig, een schoonzus met borstkanker, haar dochter borstkanker, mijn zus borstkanker, een vriendin borstkanker en een vriend alle soorten die je maar kunt bedenken. Dat zijn alleen nog maar de gevallen van redelijk dichtbij.

Het is voor mij heel logisch om (borst)kanker te zien als een grote vijand die heel veel ellende veroorzaakt bij patiënten en naasten en voor mij dus de reden om mij voor de patiënten te willen inzetten. Mijn motto is live life to the fullest en dat is niet voor niets.

De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft als doelstelling om ook dit jaar weer een borstkankersymposium te organiseren van (ex)borstkankerpatiënten voor (ex)borstkankerpatiënten en hun naasten met een vernieuwd programma waarbij de actualiteit een grote rol speelt. Onze bezoekers voelen zich van harte welkom, hebben een grote bijdrage op de dag zelf, hebben de tijd om te verbinden, kennis te vergroten, kracht te vergaren en te genieten. Samen met mijn zus Sabine Wernars en de andere bestuursleden leggen we hier al onze kennis en vaardigheden en passie in. Ik hoop je van harte welkom te heten op het symposium in 2018.

Ik ben daarnaast directeur eigenaar van Koopmans Strategie- en Business ondersteuning. Voor meer info kijk op www.saskiakoopmans.nl

Voor direct contact en vragen over het symposium: skoopmans@jijspeeltdehoofdrol.nl.

Ed de Bruijn (penningmeester)

Ik ben Ed de Bruijn en woon in de kleinste stad van Fryslân Sloten.

Ik werd op zestienjarig leeftijd geconfronteerd met kanker bij mijn moeder die een tumor had in haar hoofd. Zij heeft hier ruim 25 jaar mee rond gelopen omdat het inoperabel was.

In 2011 werden mijn gezin, mijn vrouw twee zonen en ik, geconfronteerd met kanker toen er bij mijn vrouw op de rug een melanoom was gevonden. In 2012 werd zij getroffen door borstkanker en in 2013 werd ook in de andere borst borstkanker geconstateerd. Na een chemokuur ging het in 2014 weer redelijk met haar. Echter in 2015 werden er bij haar uitzaaiingen op de lever aangetroffen van borstkanker en ook op de rug waren er uitzaaiingen van een melanoom. Behandeling was niet meer mogelijk en zij is in januari 2016 overleden.
In zo’n situatie zijn emotionele en mentale ondersteuning een hele steun.

De doelen van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol spreken mij erg aan en daarom heb ik volmondig ja gezegd toen mij werd gevraagd om penningmeester van de stichting te worden.

Ed
Kadriye

Kadriye Demir (secretaris)

Mijn naam is Kadriye Demir. Midden in mijn carrière ben ik noodgedwongen uitgevallen door de diagnose borstkanker. Ik heb het ‘all-inclusive’ pakket bijna afgerond (chemo’s, amputatie, bestraling, immunotherapie en de komende 10 jaar nog hormoonbehandeling). Dit hele traject heeft mijn leven drastisch veranderd en in een ander perspectief gebracht. Ik ben meer gaan nadenken hoe ik bewust kan leven en waar ik voldoening uit haal. In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen ben ik begonnen met yoga. Alhoewel ik in eerste instantie sceptisch over yoga was en het maar zweverig vond, heeft het me enorm geholpen gedurende het gehele traject. Het gaf me rust, energie en ik was minder gespannen. Ik had de behoefte om ervaringen te delen en zodoende heb ik besloten om met lotgenoten op yoga retreat te gaan. Hierdoor realiseerde ik me dat ik er niet alleen voorstond. Deze korte periode gaf me zoveel steun, dat ik heb besloten om ook een steun te willen zijn voor een ander. Daarom wil ik graag mijn coaching ervaring inzetten om lotgenoten te ondersteunen in hun traject. Surfend kwam ik terecht bij de Stichting ‘Jij speelt de hoofdrol’ en ik dacht meteen ‘hier wil ik onderdeel van zijn!’. Het is een combinatie van het benutten van mijn kwaliteiten en mijn wens anderen te helpen en te steunen. Zodoende lijkt het me erg bijzonder om me in te zetten voor de Stichting en mijn bijdrage te leveren. Ik zal als secretaris aan de slag gaan. Je kunt mij mailen via kdemir@jijspeeltdehoofdrol.nl.

Sabine Wernars (bestuurslid)

Ik ben Sabine Wernars (bestuurslid), woon ook in Friesland. Zoals Saskia beschrijft ben ik al jong met kanker geconfronteerd door de ziekte van onze ouders. Een ziekte die mijn jonge leven op de kop zette en mij niet meer losliet. Werken en nog eens werken leek de remedie. In 2012 werd ik zelf geconfronteerd met borstkanker. Als ‘work a holic’ zag ik mijn borstkanker als een project dat zo snel mogelijk, binnen de door mij gestelde termijn van een aantal maanden, moest worden afgerond. Meteen na de chemo weer opbouwen naar fulltime werken stond op de planning. Nu een aantal jaren later, nog een aantal teleurstellingen verder zoals het verliezen van mijn werk en een aantal late gevolgen die mij lastig loslaten, werken wij vanuit de Stichting met een aantal vrijwilligers aan mijn droom: het organiseren van een symposium voor en door borstkankerpatiënten. Ik ben nauw betrokken door mijn adviserende rol en het samenstellen van het programma. Een dag waar de borstkankerpatiënt de hoofdrol speelt en in een veilige omgeving kennis kan opdoen, ervaringen kan delen en met nieuwe ideeën het symposium verlaat, met passie voor de toekomst. De droom die opgepakt is door sprekers die zelf ervaringsdeskundige zijn of ons initiatief een warm hart toe dragen.

Mijn motto is: Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. (Albert Einstein).

Voor direct contact en vragen over het symposium: swernars@jijspeeltdehoofdrol.nl

Sabine
Berrie

Berrie Weijenberg (Raad van Toezicht)

Mijn naam is Berrie Weijenberg (Raad van Toezicht) en woon met mijn gezin in Friesland.
Ik deel de passie van de bestuursleden en ondersteun hun graag bij het bereiken van de doelstellingen van de stichting.
Ziek worden is geen keuze en dat heb ik helaas op 12-jarige leeftijd ervaren toen mijn moeder op jonge leeftijd (42 jaar) overleed als gevolg van een ziekte. Mijn vader mocht gelukkig ouder worden (76 jaar) maar stierf ook aan de gevolgen van een ziekte.

Ik vind gezondheid en welzijn belangrijk en ben er dan ook trots op om in een managementfunctie te mogen werken bij een internationale organisatie welke o.a. therapieën aanbiedt voor kankerpatiënten en marktleider is in de in-vitrodiagnostiek. Jaarlijks wordt door ons meer dan 6 miljard euro besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

Zakelijk heb ik geen contact met de patiënt alhoewel onze missie er op gericht is op datgene te doen wat de patiënt nodig heeft.
De Stichting is juist opgericht om directe ondersteuning te bieden aan borstkankerpatiënten en door mijn ervaring van het eerste symposium in 2015 heb ik kunnen ‘voelen’ hoe belangrijk aandacht voor de (borstkanker)patiënt kan zijn.

Mijn motto is dan ook niet voor niets: ‘It’s the little things done that make big things happen’

Het is fantastisch om samen met vele vrijwilligers support te mogen bieden aan de organisatie van het symposium om zorg te dragen dat de bezoekers een positieve en informatieve dag ervaren.

Tjeerd Schraa (Raad van Toezicht)

Mijn naam is Tjeerd Schraa (Raad van Toezicht) en woon met mijn vrouw Karin in Sondel.

Voor mij zijn thema’s als medemenselijkheid, gezondheid en een zinnig waardevol bestaan voor mensen erg belangrijk. Het doel van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol sluit hier op aan door borstkankerpatiënten met het borstkankersymposium te ondersteunen tijdens en na hun ziekte.

Ik heb helaas van dichtbij meegemaakt wat borstkanker betekent. Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn schoonzusje en gevoeld wat de impact van deze ziekte betekent voor de patiënt, familie en naaste omgeving.

Tijdens de eerste editie van het borstkankersymposium was de bemoedigende sfeer die ik ervaarde een van de reden om mij te blijven inzetten voor Stichting Jij Speelt de hoofdrol, de organisator van het symposium.

Dat iemand een ziekte overkomt, is een gegeven. Hoe je daar mee omgaat, daar ben je voor een groot deel zelf de regisseur van. Tijdens het borstkankersymposium wordt ook hier aandacht aan geschonken. Voor mij een reden om mij als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol in te zetten.

Tjeerd