Dit moet je weten over het opnemen van een gesprek met een medewerker van UWV

3 februari 2024 | Actueel, Kanker en Werk, Nieuws

Wil je een gesprek dat je met iemand van UWV voert opnemen? Dan is het goed om te weten welke regels er gelden. In deze blog geeft Selwyn Donia uitleg.

Je mag een gesprek met een werknemer van UWV opnemen als dat voor eigen gebruik is. Het gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige mag je dus ook opnemen. Het is wel de bedoeling dat je dit uiterlijk 24 uur van te voren aan UWV doorgeeft. UWV mag dit verzoek in principe niet weigeren
Meestal neemt je gesprekspartner bij UWV het gesprek dan ook op. Het maken van een beeldopname is niet toegestaan.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat je de geluidsopname via internet of social media verspreidt.

Heimelijke opname

Heb je een gesprek bij UWV opgenomen zonder.dit te melden? Dan hoeft dat voor eigen gebruik Op Zich
geen probleem te zijn, hoewel het ingaat tegen de spelregels. Wel is het zo dat de opname niet zomaar
gebruikt kan worden in een juridische procedure, bijvoorbeeld om iets te bewijzen. Er is namelijk sprake
van een zogeheten heimelijke (=stiekeme) opname

Rechters hebben de bevoegdheid om te besluiten een gespreksopname die niet aan UWV is doorgegeven, niet in de procedure te betrekken! In navolging van Rechtbank Gelderland heeft ook Rechtbank Midden-Nederland eind 2023 geoordeeld dat een heimelijke opname alleen in bijzondere gevallen als bewijs kan worden gebruikt. ten dergelljk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een burger een misstand binnen een overheidsorganisatie aan de kaak wil stellen, of als een burger geen andere middelen heeft om bewijs tegen de overheid te verzamelen en daarom in bewijsnood verkeert. De rechtbank sluit zich dan ook aan bij de door de ombudsman geformuleerde grondregels voor het maken van geluidsopnamen.

Aangezien eiser niet voorafgaand aan de telefoongesprekken toestemming heeft gevraagd aan-de Uwv-medewerker om geluidsopnamen te mogen maken en de rechtbank niet gebleken is dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor eiser in bewijsnood komt, betekent dit dat de rechtbank de geluidsopnamen niet zal beluisteren en niet bij de beoordeling zal betrekken.

Aangezien eiser niet voorafgaand aan de telefoongesprekken toestemming heeft gevraagd aan de Uwv-medewerker om geluidsopnamen te mogen maken en de rechtbank niet gebleken is dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor eiser in bewijsnood komt, betekent dit dat de rechtbank de geluidsopnamen niet zal beluisteren en niet bij de beoordeling zal betrekken. ECLI:NL:RBMNE:2023:6407

Kortom: een gesprek opnemen met een medewerker van UWV is toegestaand maar meld dit wel minimaal een dag voor het gesprek plaatsvindt. Zo voorkom je dat er sprake is van een heimelijke opname die rechters tijdens een beroepsprocedure niet willen beluisteren.

Met toestemming overgenomen van Selwyn Donia.  Veelzijdig en bevlogen ondernemer @Mensar | mens & arbeid . Kennispartner & – deler . Mensen en arbeid . Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht). Meer informatie:  https://www.mensar.nl/

 

 

Lees meer: