Kankerpatiënten ervaren moeilijkheden bij de terugkeer naar werk

28 november 2023 | Actueel, Kanker en Werk

Kankerpatiënten ervaren regelmatig moeilijkheden bij de terugkeer naar het werk als gevolg van de kanker en de behandeling daarvan.  Deze problemen kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type kanker, de aard van de behandeling, de duur van de ziekteperiode en de individuele omstandigheden van de patiënt. Danka Labovic, bedrijfsarts, deed een RCT studie.

De Untire-app is volgens een RCT* studie een effectief zelfmanagementprogramma voor mensen met kanker ongeacht hun sekse, leeftijd, soort kanker, behandelingsfase, prognose en land van herkomst. De app bevat onder andere psycho-educatie, instructies om kracht en conditie op te bouwen en stress-reducerende oefeningen.

Het doel van dit onderzoek is nader inzicht te verkrijgen in de ervaringen en behoeften van werknemers met kanker die aan het re-integreren zijn en daarbij gebruik maken van de Untire-app. Met deze inzichten kunnen er naar verwachting aanbevelingen worden gegeven door de bedrijfsarts voor een beter gebruik van de app als onderdeel van een re-integratietraject.  De Untire app biedt ondersteuning voor het herstel van een werknemers met kanker en hervatting van werk en biedt ook aanknopingspunten voor de bedrijfsarts voor het gesprek met de werknemer zodat er begeleiding op maat kan worden aangeboden.

RTC: Gerandomiseerde Gecontroleerde Studie. Het is een type wetenschappelijk onderzoek dat wordt gebruikt om de effectiviteit van een interventie of behandeling te beoordelen. In een RCT worden deelnemers willekeurig toegewezen aan verschillende groepen, waarbij één groep de interventie ontvangt en de andere groep als controlegroep fungeert. Het doel is om de oorzaak-en-gevolgrelatie tussen de interventie en het waargenomen effect vast te stellen, terwijl andere variabelen zo veel mogelijk worden gecontroleerd.

Lees het artikel

Lees meer: