Minister Kuipers laat medicijnen voorlopig niet vergoeden, vrouwen met uitgezaaide Triple Negatieve Borstkanker staan in de kou.

17 april 2023 | Nieuws

Minister Kuipers gaat de strijd aan tegen farmaceuten en kankerpatiënt is de dupe. Volgens Kuipers vragen deze farmaceuten extreem hoge prijzen terwijl er volgens hem geen duidelijkheid wordt verschaft over ontwikkelkosten. Voor de vaak jonge ‘patiënten’ met de diagnose uitgezaaide triple negatieve borstkanker heeft dit grote gevolgen. Gevolgen waar wij,  Stichting Jij Speelt de Hoofdrol,  ons ook ernstige zorgen over maken.

Het gaat om ongeveer 139 borstkankerpatiënten per jaar, aldus Cristina Guerrero Paez, directeur van Borstkankervereniging Nederland. Deze patiënten hebben een slechte prognose maar onderzoek heeft uitgewezen dat door gebruik van het medicijn* waar het nu om gaat vrouwen ongeveer 5 tot 6 maanden extra leven zonder verergering van hun ziekte.

Als een nieuwe medicijn op de markt komt, wordt door de Adviescommissie Pakket (ACP) beoordeeld of het medicijn ook vergoed gaat worden. Ze kijken dan onder meer naar de effectiviteit van het medicijn, de kosten en of de kosten in verhouding zijn met de werking van het medicijn.. Deze commissie adviseert de minister. In dit geval heeft Minister Kuipers het advies van deze commissie overgenomen en dus aangegeven dat er opnieuw onderhandeld moet worden over de prijs. Op dit moment wordt het nieuwe medicijn in Nederland dus niet vergoed.

Kuipers geeft aan dat hij de consequenties voor patiënt en familieleden meeweegt. Aan de basis van de ontwikkeling van de medicamenten ligt aldus Kuipers vaak de kennis die er is in onze universiteiten en ziekenhuizen. Dit is publiek gefinancierd. Hij geeft aan dat hij vindt dat een farmaceut ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om zich af te vragen hoeveel een middel mag kosten. Openheid van ontwikkel en productiekosten zou veel helpen maar die openheid geven de farmaceuten niet aldus Kuipers.

Voor deze patiënten met uitgezaaide Triple Negatieve Borstkanker is elke dag dat er langer gediscussieerd moet worden over de prijs er een teveel. Maar Kuipers heeft de consequenties voor patiënten en familieleden toch meegewogen? Ik ken vrouwen die deze slechte prognose hadden. Waarvoor elke maand die ze langer mochten leven, zo ontzettend belangrijk was. Toch nog je zoon of dochter naar de lagere school zien gaan, als kind toch nog een keer afgezet worden door je mama en uitgezwaaid worden, toch nog trouwen met de vader van je kinderen, toch nog een huwelijksreis maken naar je achtertuin, omdat dat haalbaar is. Maar met deze consequenties wordt allemaal rekening gehouden. Vrouwen met uitgezaaide triple negatieve borstkanker die weten dat er geen andere behandeling meer voor hen is dan de chemo, en alleen de hoop hebben op het nieuwe middel. Hoop die vervliegt als je in Nederland woont. Maar gelukkig wordt daar allemaal rekening mee gehouden.

*Sacituzumab govitecan

Lees meer:

(Weer) aan het werk

(Weer) aan het werk

Op een laag pitje blijven werken als je wordt behandeld tegen kanker kan fijn én goed zijn. Maar hoe pak je dat aan? Ook voor wie ná de behandelingen start: wat zijn hobbels en valkuilen, en hoe tackel je die? Met dank aan de auteur: Marlies Jansen.Hobbel:...