Vincent van Beek

Ambassadeur: Vincent van Beek

“Kanker en Arbeid; vind de balans. Het K woord, iedereen raakt het in zijn of haar nabije omgeving. En gelukkig is er in de afgelopen decennia een spurt genomen in de geneeskunde zodat de ziekte in veel gevallen omgebogen kan worden in een chronische ziekte. Vaak gaan de chronische gevallen wel gepaard met ups en downs door de te ondergane behandelingen, medicatie en de emotionele kanten die dat weer teweeg brengt.

Bij mijn moeder is twee jaar geleden keelkanker geconstateerd. Zij heeft gedurende het intensieve traject niet kunnen werken. In de periodes er omheen kom je in een soort patstelling waarbij je als werknemer graag wilt werken, maar lichamelijk niet alles kunt. Anderzijds is werk een vorm van afleiding en helpt zeker in het sterker staan in je herstel.

Ik steun dit initiatief daar in mijn perceptie de wet en regelgeving zich niet voldoende richt op de het ondersteunen van de “patiënt” om door te kunnen gaan met werken. Bovendien worden werkgevers niet door overheden gesteund om deze werknemers te helpen en ondersteunen op de manier dat de ziekte dat van de persoon vraagt.”

“Laat er duidelijkheid komen en dan vooral in de menselijke vorm!”

Ambassadeur: Edwin Korver

“Mijn internist zei eind 2012, nadat ik voor de tweede keer kanker had overleefd, bijna achteloos: “Ja, dat zie ik voortdurend. Veel patiënten die de behandeling hebben overleefd raken maatschappelijk in de knoei. Ze verliezen hun werk of bedrijf, raken financieel in de problemen of verliezen hun relatie.”

Begin 2016 mocht ik me als bestuurder voor de politierechter verantwoorden, omdat de BV verzuimd had in 2012 een jaarverslag te deponeren. De inspecteur van Economische Zaken, die besloten had tot vervolging over te gaan, trok zich er weinig van aan dat ik in 2012 door een sleutelgat was gekropen en de deponering simpelweg niet kon doen. De politierechter oordeelde gelukkig anders, maar pas nadat ik – door emoties overmand – mijn verhaal had gedaan. Het was slechts één van de vele gevechten die ik heb moeten leveren om economisch te overleven.

Het gebeuren staat niet op zichzelf. Velen hebben soortgelijke ervaringen. Mensen, op wie een dermate zware wissel is getrokken, mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Ze verdienen beter. Daarom ondersteun ik het initiatief van Kanker & Arbeid.”

“Het begrip van de omgeving is er de eerste weken vaak nog wel, maar zowel als zelfstandige als werknemer, ben je daarna aan de goden overgeleverd.”

 

Edwin Kover

 

Dick Ruimschotel

Ambassadeur: Dick Ruimschotel

“Mijn leven staat in het teken van werk en liefde (vrienden, gezin). Beide zaken worden sterk geraakt in het geval van kanker, zo niet het leven zelf. Ziekte, en zeker kanker, onderbreken de ‘normale’ gang van het leven, die daarna wellicht nooit meer normaal wordt. Je wenst het niemand toe, maar het overkomt velen.

Mij overkwam het eens, jaren geleden. Ik was toen jong en wilde de kanker heroïsch in mijn eentje verwerken. Samen met anderen was toen beter geweest – voor mij en voor die anderen. Als ik kan helpen dat samenzijn vorm te geven dan doe ik dat graag en met energie; of het nu verwerken, helpen, of terugkeren betreft. En of het nu integratie heet, governance of eigen lotsbepaling.

Zo kijk ik ernaar! Zo wil ik graag met Kanker en Arbeid aan vruchtbare perspectieven werken.”

“Iets is niet altijd precies wat het is; wat iets is, wordt bepaald door hoe je er naar kijkt, het perspectief.”